12

12.04.2021

Електронният прием в детските градини стартира на 26 април

https://www.shumen.bg/elektronniyat-priem-v-detskite-gradini-startira-na-26-april/?fbclid=IwAR1I62eV73UlWqncVXOqULsO0eAOdTt4u1BLnLHgMAMM6WAdL3q8IhS7mPI