Обучения

13.06.2022

ДОС за приобщаващото образование

Тема: „Акцент в ДОС за приобщаващото образование. Подкрепа за равен достъп и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик“ Място: Teams Период: 25.06.2022 г. […]