ДОС за приобщаващото образование

Електронният прием в детските градини стартира на 26 април
12.04.2021
20.09.2022
Покажи всички

ДОС за приобщаващото образование

Тема: „Акцент в ДОС за приобщаващото образование. Подкрепа за равен достъп и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик“

Място: Teams

Период: 25.06.2022 г. ; от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Обучителна институция: Институт за човешки ресурси

Участници: 9