Яслена група

“-Какви са тези звуци?- Алиса посочи с кимване симпатичния гъсталак в дъното на градината.
-Това са чудесата!- поясни Котака."

“Алиса в огледалния свят”,
Луис Карол

Екип:

м.с. Юлия Куцарова
м.с. Мария Михайлова
Христина Павлова- детегледач
Христинка Кирова- детегледач