Група „ПАТИЛАНЦИ“

“Достатъчно е да си помислиш за красивите и щастливи неща, и твоето сърце ще полети към НЕВЪРЛАНДИЯ"

Питър Пан,
Джеймз М. Бароу

Екип:

Наталия Радева- старши учител
Йолина Димова- учител
Нели Борисова- пом. възпитател