Група „СМЕХОРАНИ“

“Ако носиш в себе си добри мисли, те ще изгреят на лицето ти като слънчеви лъчи и ти винаги ще изглеждаш прекрасно!"

“Матилда”,
Роалд Дал

Екип:

Виолета Николова- главен учител
Добринка Кайрякова- старши учител
Димитричка Борисова- пом. възпитател