Група „СЛЪНЧО“

“И най- вече гледайте с искрящи очи целия свят около вас, защото най- големите тайни са скрити на най- неочаквани места!"

“Чарли и шоколадовата фабрика”,
Роалд Дал

Екип:

Биляна Матеева- старши учител
Ангелинка Йорданова- учител
Росица Стоянова- пом. възпитател